INSCHRIJVINGSFORMULIER

ADRES
---------------------------------------------------

TELEFOON
---------------------------------------------------

ANDERE
---------------------------------------------------

ZIEKENFONDS
---------------------------------------------------
DE ZIEKENFONDSEN BETALEN EEN DEELTJE VAN UW LIDGELD TERUG ALS U LID BENT VAN EEN ERKENDE SPORTVERENIGING. HET IN TE VULLEN FORMULIER KAN U VERKRIJGEN BIJ UW ZIEKENFONDS. BEZORGT U ONS DIT FORMULIER, DAN BEZORGEN WIJ U DIT INGEVULD TERUG.

PUBLICATIE VAN FOTO'S / VIDEO'S - WET OP DE PRIVACY
---------------------------------------------------
JaNee

Turnhal

Turnkring Jump & Joy
Dennestraat 8
3941 Hechtel-Eksel

Niels Vanbuel
+32 (0) 497 03 82 29

Aangesloten bij

Houder van het kwaliteitslabel

Postadres

Turnkring Jump & Joy
Hoofdstraat 66 bus 3
3941 Hechtel-Eksel